Gestoria

  • Confecció de comptabilitats- Estimació directa modalitat normal- Estimació directa modalitat simplificada- Estimació Objectiva- Societats (S.L., S.A., cooperatives…)
  • Visitas de revisió de comptes: – Mensual- Trimestral
  • Comptabilitat analítica
  • Millora de circuits administratius
  • Inspeccions
  • Auditories
  • Fusions i escissions