Declaració d’impostos

 • I.V.A
 • Intrastat
 • I.R.P.F
 • Pagaments a compte de l’I.R.P.F.
 • Impost de Societats
 • Pagaments a compte de l’ Impost de Societats
 • Declaració Anual d’Ingressos y Pagaments
 • I.A.E
 • Obertura d’empreses i comerços
 • Operacions amb la C.E.E.
 • Altres Impostos
 • Inspeccions Fiscals

 

Altres serveis

 • Elaboració dels Comptes Anuals i presentació del Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil de Barcelona
 • Elaboració d’Actes de les Juntes Socials
 • Tramitació d’escriptures