[row]

[span12]

[title_box title=”Edit Economistes Consultors” subtitle=”Gestió empresarial, assesorament i administració de finques des de 1989″]

[/span12]

[/row]

[row]

[span5]

[service_box title=”Assesoria fiscal” icon=”icon1″ text=”Gestió de confecció i presentació de tràmits fiscals.” btn_link=”https://editconsultores.com/assessoria-fiscal/?lang=ca” btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]

[service_box title=”Assessoria comptable” icon=”icon5″ text=”Serveis comptables que inclouen assessories i inspeccions.” btn_link=”https://editconsultores.com/assessoria-comptable/?lang=ca” btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]

[/span5]
[span2]
[/span2]
[span5]
[service_box title=”Assessoria laboral” icon=”icon7″ text=”Gestió dels serveis i tràmits de departaments de recursos humans i autònoms.” btn_link=”https://editconsultores.com/2284-2/?lang=ca” btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]

[service_box title=”Administrador de finques” icon=”icon9″ text=”Gestió de comunitats i lloguers de propietats.” btn_link=”https://editconsultores.com/2276-2/?lang=ca” btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]
[/span5]
[span6]

[/span6]

[/row]

[cherry_parallax image=”parallax_2.jpg” speed=”normal” invert=”false” custom_class=”extra”]

[row]

[span12]

[hero_unit title=”T’ajudem a millorar el teu negoci ” text=”A Edit Economistes Consultors oferim serveis de qualitat per garantir que la teva empresa gaudeixi de resultats òptims i eficients. Per aconseguir el desenvolupament competitiu d’una empresa és necessari comptar amb professionals qualificats que siguin capaços de resoldre amb seguretat i eficàcia. Un correcte assessorament i una bona planificació fiscal són claus per aconseguir l’èxit.” btn_text=”La nostra carta de serveis” btn_link=”https://editconsultores.com/serveis/?lang=ca” btn_style=”primary” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/span12]

[/row]

[/cherry_parallax]

[content_box custom_class=”extra”]

[row]

[span12]

[title_box title=”Més de 25 anys d’experiència” subtitle=”En Edit Economistes Consultors som professionals col·legiats amb un elevat nivell de formació.
A més d’estar diplomats / llicenciats en Econòmiques, Ciències Empresarials, Administració de Finques, Dret i Graduat Social, els Gestors cursem estudis especialitzats, realitzant finalment una prova d’accés a la professió per estar col·legiats i exercir com assessors/gestors fiscals, laborals i administradors de finques.”]

[/span12]

[/row]

[/content_box]